Katalog Matching
Her er matchopgaver i mange sværhedsgrader, hvor det for dem alle gælder, at der skal matches lige til højre for billedet og ikke ovenpå, som er det første eleven muligvis har lært.
I matchopgaverne kan man som underviser gradvist øge detaljegraden, hvilket styrker sproget, uanset om sproget er verbalt eller nonverbalt.
I nogle af opgaverne skal eleven abstrahere, det kan fx være fra antal til billeder, fra silhouetter til billede, forskellige baggrunde og spejlvendinger.
Dorte Frost